Tapybos darbų ir juos lydinčių artefaktų instaliacija "IN atvejis"

2004-jų metų įprastą darbo dieną paskambinęs į itin glaudžiai su Lietuvos kultūra susijusią įstaigą, prisistačiau: „Čia skambina Žygimantas Augustinas...“. Pro pridengtą telefono mikrofoną girdėjosi jaunos moters pastaba kolegėms: „tyliau, čia Žygimantas Augustas skambina“. Tai nebuvo pirmas kartas, kai esu pavadinamas XVI a. gyvenusiu Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Nuo vaikystės persekiojantis gretinimas su šiuo svarbiu tautai asmeniu negalėjo neatsiliepti mano pasaulio suvokimui ir savęs vertinimui.

"IN“- raidės, papildančios ir atskiriančios mano pavardę nuo karaliaus, gali būti perskaitomos kaip anglų kalbos prielinksnis, kuris žymi vietą, laiką, priemonę, būseną, tikslą. Būtent jos man pasiūlo persikelti į XVI amžių, į valdovų rūmus ir jų savininkų kūnus, bei tapti Lietuvos ir Lenkijos istorijos dalimi. Naudodamasis K. Donelaičio atvejo tyrimo metu sukurtu etiniu autoportretavimo metodu įsikūniju į savo bendravardžio karaliaus ir jo šeimos narių portretus, transformuoju savo antropometrinius matmenis pagal matmenis, paimtus iš jogailaičių dinastijos portretų, tapytų Lucas Cranacho Jaunesniojo.

Lucas Cranach Jaunesniojo tapyti portretai

KITI "VAIZDO POREIKIO" ATVEJAI:

K.Donelaičio atvejis

Kristijonas Donelaitis (1714-1780) - lietuvių poetas nepalikęs patikimų savo atvaizdų. Kaip sukurti įtikinantį portretą žmogaus kurio išvaizda nežinoma?
K. Donelaičio atvejis tapo tyrimo „vaizdo poreikis“ atspirties tašku.

M.K. Oginskio atvejis

Asmenybės kultas kartais pasireiškia noru tapti panašiu į lyderį. Kūno kalba, stilius, veido išraiška ir kaukolės forma, anot senovės mokslininkų, atspindi asmenybės bruožus. Nukopijavęs kraniometrinius taškus ir veido išraišką nuo Francois‘o Xavier‘o Fabre tapyto Mykolo Kleopo Oginskio portreto, pabandžiau tapti diplomatu, politiku, sukilėlių vadu ir kompozitoriumi.

Homo Catinus atvejis

Siekiant atrasti vaizdo generuojamo melo ribas, tiriamos puodo inkorporavimo į žmogaus portretą galimybės, sukuriama kraniometrijos sistemai analogiška puodometrijos sistema ir puodometrinis portretas, bei nutapomas Vakarų Europos portretavimo tradicijų reikalavimus atitinkantis Homo Catinus (žmogaus-puodo) portretas.

Projekto partneriai ir rėmėjai: